Category: Books
Pages: 555
ISBN: 978-1-4401-2842-4
Year: 2009

Hits: 1321

Summary: Here are the seminal works by renowned romance author Devlin O'Neill, the earliest spanking erotic adventures of Lisa, Beth, Michael Swayne, Greg, and others, revised seven years after their original publication by a more practiced hand and presented with a more evocative cover. Lisa and Beth still can’t keep their naughty behinds out of trouble, and Greg and Mr. Swayne remain steadfast in their determination to correct them, but O'Neill spared no effort to rewrite, revamp and refresh these books, to make them crisper, cleaner and more enjoyable. The emotions O'Neill depicts often are complex, though his major premise is straightforward – naughty girls get spanked, and all girls are naughty. New readers and longtime followers alike will appreciate the opportunity to be swept along into his world, where that credo has the force of natural law, and where bare, sore bottoms are necessary and expected, by his female characters anyway.

Samenvatting: Hier is het verzamelde werk van de vermaarde romanschrijver Devlin O'Neill, de vroegste erotische avonturen waarin billenkoek centraal staat en hoofdrollen zijn weggelegd voor Lisa, Beth, Michael Swayne, Greg en anderen. Na zeven lange jaren presenteert O'Neill zijn werk in een herziene uitgave, geschreven op grond van nieuwe ervaringen en inzichten, gepresenteerd in een zinnenprikkelende kaft. De stoute kontjes van Lisa en Beth werken zich voortdurend in de problemen en Greg en meneer Swayne zijn erg kordaat als het gaat om de handhaving van discipline. Voor de auteur was geen moeite teveel: hij herschreef, verhelderde en verfriste de taal in deze boeken, om het allemaal nóg prikkelender, oorspronkelijker en spannender te maken. De emoties die O'Neill schildert zijn vaak complex, ook al is het thema simpel: brutale meiden krijgen klappen op de billen en meiden zijn nu eenmaal ondeugend. Nieuwe lezers en zij die de schrijver al langer kennen zullen met veel genot de kans grijpen om meegesleept te worden in een wereld waar zijn motto gelijk staat aan een natuurwet en waar blote, pijnlijk rode kontjes een vereiste vormen en ja, verwacht worden. In elk geval door de vrouwelijke hoofdfiguren.