Category: Books
Pages: 176
ISBN: 978-1-4903-1103-6
Year: 2013

Hits: 905

Summary: Forget what you ‘think’ you know about Female Led Relationships. If your only knowledge comes from the Internet, you may have been seriously misled. The Internet presents dominant women as cruel, sadistic, whip-carrying, leather-clad, women in spiked heels. And the men as sniveling worms who spend their time groveling at the feet of their Mistress. But that is NOT reality! The reality is that most couples engaged in an FLR are normal people just like you and me. The only difference is that there is a woman leading her family trough life. So, before you reject this book simply because of the stereotypes you have seen, give it a chance. You may be surprised.

Samenvatting: Vergeet snel wat jij ‘denkt’ te weten over relaties waarin vrouwen het voor het zeggen hebben. Als je enige kennis van het internet komt, kon je wel eens serieus misleid zijn. Op internet worden dominante vrouwen vaak neergezet als wreed, sadistisch, gewapend met zweep, gekleed in streng zwart leer en op hoge hakken. En de mannen zijn zielige figuren die hun tijd in angstzweet doorbrengen aan de voeten van hun Meesteres. Maar dat is NIET de realiteit! De waarheid is dat stellen waarvan de vrouw de leiding heeft uit heel normale mensen bestaan; mensen zoals jij en ik. Het enige verschil is, dat de vrouw aan het hoofd van het gezin staat. Dus, voor je dit boek simpelweg negeert vanwege de stereotype beeldvorming: geef het een kans. Het kan je verrassen…