Category: Books
Pages: 246
ISBN: 978-1-60910-136-7
Year: 2010

Hits: 570

Summary:Playing Dangerous Games’ is the author’s personal story about his introduction into the mysterious world of consensual sexual sadomasochism (SM). The story begins in the year 2005 at the University of Alberta, Canada, and ends four years later in Los Angeles. The unusual journey starts innocently enough when the author, working as a postdoctoral researcher in the areas of leisure science and crime, stumbles across an academic article from Finland about underground practitioners of SM. After reviewing the scientific literature on the subject, the author somewhat reluctantly decides to schedule an SM session in the dungeon of a highly respected professional Dominatrix. That experience would turn the academic world upside down, and forever change him personally. ‘Playing Dangerous Games’ is much more than a personal story about the author – a reseacher, teacher, social worker, and loving father. It is also a story about the larger processes of sozialization, assumptions, underlying common knowledge, and the fierce politics surrounding bodies, sexuality and people.

Samenvatting:Playing Dangerous Games’ is het persoonlijke relaas van de auteur over zijn ontdekkingstocht in de onbekende wereld van het sadomasochisme (BDSM). Het verhaal begint in het jaar 2005 aan de Universiteit van Alberta (Canada) en eindigt vier jaar later in Los Angeles. Deze opmerkelijke reis start eigenlijk heel onschuldig wanneer de schrijver, die postdoctoraal onderzoek doet op terreinen van recreatie en criminologie, toevallig stuit op een wetenschappelijk artikel uit Finland over de subcultuur van mensen die aan BDSM doen. Na bestudering van meer vakliteratuur over dat onderwerp, besluit de auteur aarzelend om een afspraak te maken bij een gerespecteerde commerciële meesteres. Die eerste ervaring brengt een verandering teweeg in zijn academische wereld en zijn persoonlijkheid. ‘Playing Dangerous Games’ is echter veel meer dan een persoonlijk verhaal van de schrijver: een wetenschappelijk onderzoeker, leraar, maatschappelijk werker en liefhebbende vader. Het is óók de accurate beschrijving van een breder proces van socialisatie, van veronderstellingen en de daaraan ten grondslag liggende algemene kennis en vooral de hardnekkige vooroordelen rond lichaam, seksualiteit en menselijkheid.