Category: Books
Pages: 525
Year: 2005

Hits: 1263

Samenvatting: In dit boek tref je een verzameling aan artikelen en columns over huiselijke discipline aan. Bijna zonder uitzondering betreft het vertalingen. De meeste van de artikelen zijn tamelijk zwart-wit van toonzetting. Ze zijn dan ook met name bedoeld om stof tot nadenken te geven. Bovendien kunnen ze een goede leidraad zijn om het gesprek aan te gaan. In de artikelen wordt niet dé waarheid verkondigd. Deze ligt voor ieder anders. Betrokkenen en gevoelsgenoten zullen echter veel herkenning vinden in de artikelen. Bedenk, zeker als je de artikelen leest, dat een relatie gebaseerd op huiselijke discipline ingegeven wordt door twee personen. Huiselijke discipline is iets waar je samen voor kiest, wat je samen beleeft en is niet iets wat eenzijdig kan worden opgelegd. Het heeft niets te maken met een andere manier van leven en van een uiting geven aan hun vrouw zijn, waar sommige vrouwen over dromen en fantaseren en waarvan een enkeling ervoor kiest het in de praktijk te brengen.