Category: Books
Pages: 173
ISBN: 978-1-4422-1735-5
Year: 2013

Hits: 636

Summary:Sexual Outsiders: Understanding BDSM Sexualities and Communities’ delves into the unique experiences of individuals in BDSM communities. While misunderstandings surrounding these communities prevail, BDSM sexuality cuts across race, gender, nationality, and sexual orientation. BDSM describes forms of sexuality that incorporate restraint, pressure, sensation, training, and elements of both erotic and non-erotic power exchange between the engaged parties. Some BDSM ‘scenes’ include roleplaying, spanking, blindfolds, ropes, and erotic costuming. ‘Sexual Outsiders’ is designed as a guide for BDSM community members who must wade through the quagmire of unique problems they face: coming out to family, friends and partners; distinguishing abusive relationships from healthy consensual ones; finding and developing community; overcoming shame and denial; exploring whether BDSM sexuality can be a healing tool; gaining access to quality, culturally competent psychotherapy; and finding strategies to develop a healthy sexual self-esteem in the face of current medical and social standards that view them as sick or pathological. The book also serves as an educational primer for those whose partners, friends, and family members are involved in BDSM.

Samenvatting:Sexual Outsiders: Understanding BDSM Sexualities and Communities’ verkent de unieke ervaringen van personen in BDSM-gemeenschappen. Terwijl misvattingen over deze gemeenschappen of groepen vaak de boventoon voeren, komt BDSM voor bij mensen van elk ras, geslacht, nationaliteit en seksuele geaardheid. Bij BDSM gaat het om vormen van seksualiteit die bondage, pressie, sensatie, training en elementen van zowel erotische als niet-erotische machtswisseling (power exchange) omvat. Aan sommige BDSM ‘scenes’ komen rollenspel, billenkoek (spanking), blinddoeken, touwen en erotische kostuums te pas. ‘Sexual Outsiders’ is bedoeld als een gids voor leden van BDSM-groepen die worstelen met de unieke problemen die ze in de praktijk tegenkomen: uitkomen voor hun voorkeur bij familie, vrienden en partners; onderscheid maken tussen misbruik in relaties en activiteiten met wederzijdse instemming; het vinden of het opzetten van een groep; schaamte en ontkenning overwinnen; ontdekken of BDSM een heilzame werking kan hebben; waar nodig kundige en cultureel vaardige psychotherapie vinden; en manieren vinden om een gezonde seksuele eigenwaarde te ontwikkelen in het licht van de hedendaagse medische en sociale normen, die het gedrag als ‘ziek’ en ‘pathologisch’ bestempelen. Het boek is verder een basiswerk met voorlichting voor hen die een partner, vriend of familielid met BDSM-gevoelens hebben.