Category: Books
Pages: 258
ISBN: 978-0-946439-20-1
Year: 2003

Hits: 634

Summary: Written in ordinairy language, accessible for analysts and non-analysts alike, Robert J. Stoller addresses the lack of information and discussion on perversion in a clear and concise way. His purpose is not to describe and discuss various perversions and their origins and dynamics but rather to define the term ‘perversion’ clinically; to be able to recognise the common factor throughout, regardless of the manifestations. The book is divided into three parts – Definition, Dynamics and Social Issues – and through these Stoller successfully explores and concludes his theory.

Samenvatting: Dit boek is geschreven in begrijpelijk taal, waardoor het toegankelijk is voor psycho-analisten alsook leken. Robert J. Stoller beschrijft het gebrek aan informatie en discussie over perversie op een manier die kort en bondig is. Zijn doel is niet elke vorm, beleving of oorzaak van perversie in kaart te brengen. Wel wil de schrijver de term ‘perversie’ definiëren binnen de klinische psychologie. Ofwel: hij wil de rode draad herkennen, in alle uitingsvormen van perversie. Het boek is opgedeeld in drie delen: definitie, dynamiek en sociale aspecten. Op die manier verkent Stoller met succes dit onderwerp en formuleert hij zijn theorie.