Category: Books
Pages: 313
ISBN: 978-0-937609-58-3
Year: 2012

Hits: 642

Summary: Other books explain how to give a spanking or tie a half-hitch, but this is the first book that explains kink culture – the munches, parties, conferences, workshops, fetish nights, exploratoriums and all the other gatherings that turn BDSM and leather from a bedroom predilection to a lifestyle and a community. You’ll learn to:

 • Examine your own motivations, needs, wants and desires
 • Ease your way into established communities
 • Understand etiquette in different sex communities
 • Care for your relationships as you explore new territory
 • Negotiate for play and aftercare
 • Go back to the ‘world at large’ without ruffling feathers
 • Answer the all-important question: what to wear?!


Samenvatting: Andere boeken leggen uit hoe je iemand klappen op z’n billen geeft of hoe je iemand kunt vastbinden met een halve steek knoop. Dit boek daarentegen werpt een licht op de subcultuur van BDSM en kink – de samenkomsten, feesten, conferenties, workshops, fetisjnachten, voorlichtingsbijeenkomsten en al die andere manieren waarop mensen elkaar vinden om BDSM uit de slaapkamer en in een bredere context te genieten, als levenswijze en in een gemeenschap van gelijkgezinden. Je leert hier onder andere:

 • je eigen drijfveren te onderzoeken, wat je verlangens en wensen zijn;
 • hoe je toegang krijgt tot gemeenschappen;
 • de etiquette van verschillende seksuele groepen begrijpen;
 • je eigen relatie in het oog te houden terwijl je nieuwe ontdekkingen doet;
 • onderhandelen voor een spel en de nazorg;
 • terug te keren in de ‘wereld van alledag’ zonder iemand voor het hoofd te stoten;
 • het antwoord op de die belangrijke vraag: ‘wat trek ik aan?’!