Category: Books
Pages: 266
ISBN: 978-0-85705-037-3
Year: 2013

Hits: 730

Summary: It’s as if he’s being mocked from beyond the grave. When John Nichols arrives to identify the body of an old friend, he is instantly caught up in the wreckage of Alan Musgrave’s life. This is the side of Paris the tourists don’t see, where everyone has a past but very few count on a future. But what can he expect from a man who bled to death in his own excruciating S. & M. stage show? Now there’s a maverick police lieutenant on the prowl who thinks that Musgrave was murdered. Guérin might not look like much, but he’s one of the few honest officers on the force. As the horrific extent of police abuse is revealed, the race is on to find the link between a slew of apparent suicides – and the key to it is buried deep in Nichols’ past.

Samenvatting: Het lijkt wel of een dode de spot met hem drijft… Wanneer John Nichols arriveert voor de identificatie van het stoffelijk overschot van een oude vriend, raakt hij meteen verstrikt in de puinhoop van Alan Musgraves leven. Dit is de kant van Parijs die toeristen niet zien, waar iedereen een verleden heeft maar waar weinigen een toekomst hebben. Wat kan hij ook verwachten van een man die doodbloedde tijdens een pijnlijke BDSM-voorstelling? En nu zit er een losgeslagen rechercheur achter hem aan, in de stellige overtuiging dat Musgrave werd vermoord. En Guérin lijkt misschien weinig voor te stellen, maar hij is nog een van de weinige eerlijke wetsdienaren. Naarmate de omvang van het vreselijke machtsmisbruik door de politie duidelijk wordt, komt er ook een verband aan het licht met een hele reeks van schijnbare zelfmoorden. De sleutel zit ergens in het diep verborgen verleden van Nichols.