Category: Books
Pages: 261
ISBN: 978-1-934081-08-2
Year: 2007

Hits: 655

Summary: There are no bad guys or good guys. There are only better guys and worse guys. One of the worse guys is Val Toreth. In a world in which torture is a legitimate part of the investigative process, he works for the Investigation and Interrogation Division, where his colleagues can be more dangerous than the criminals he investigates. One of the better guys is Keir Warrick. His small corporation, SimTech, is developing a ‘sim’ system that places users in a fully immersive virtual reality. A minnow in a murky and dangerous pond, he is only beginning to discover how many compromises may be required for success. Their home is the dark future dystopia of New London. A totalitarian bureaucracy controls the European Administration, sharing political power with the corporations. The government uses violence and the many divisions of the feared Department of Internal Security to maintain control and crush resistance. The corporations fight among themselves, using lethal force under the euphemism of ‘corporate sabotage’, uniting only to resist attempts by the Administration to extend its influence over them. Toreth and Warrick are more natural enemies than allies. But mutual attraction and the fight for survival can create unlikely bonds.

Samenvatting: Er zijn geen totaal slechte of totaal goede mensen. Er zijn hooguit wat minder goede of wat minder slechte figuren. Een van de minder goede figuren onder hen is Val Toreth. Hij werkt voor de afdeling Onderzoek en Ondervraging in een wereld waar marteling een legitiem middel is voor recherchewerk en waar zijn collega’s gevaarlijker kunnen zijn dat de criminelen die hij opspoort. Een van de wat betere figuren is Keir Warrick. Zijn kleine onderneming, SimTech, ontwikkelt een simulatiesysteem dat de gebruiker compleet onderdompelt in een virtuele werkelijkheid. Hij is slechts een pion in een schimmige en gevaarlijke zakenwereld en waar hij nog maar net begint te beseffen hoeveel compromissen vereist zijn om succes te boeken. Hun thuis is de maatschappelijk ontwrichte samenleving van Nieuw Londen. Een totalitaire bureaucratie heerst over Europa, waar politiek en machtige bedrijven de macht delen. De regering schuwt niet voor geweld als middel om de massa onder controle te houden en weerstand zonder schroom in de kiem te smoren. De ondernemingen vechten onder elkaar en kijken niet op een moord meer of minder, onder het mom van ‘bedrijfssabotage’. Ze werken alleen samen om de invloed van de overheid op hun handelen te breken. Toreth en Warrick zijn hierbij eerder vijandige tegenpolen dan bondgenoten. Maar wederzijdse aantrekkingskracht en een gevecht om te overleven smeedt onwaarschijnlijke banden.