Category: Books
Pages: 281
ISBN: 978-1-933720-66-1
Year: 2009

Hits: 615

Summary: In a world not unlike our own, Jerna has a perfect life, a beloved wife and two adored children, with his past desires and needs firmly put behind him. But when he’s falsely accused of child abuse and imprisoned, he’s cast into hell, with no apparent means of redemption, or regaining all that he’s lost. In the most unlikely of places, in the most unpromising of circumstances, fate offers Jerna his second chance and a path to freedom. With the cruelly fascinating Tolomy, a dominant in need of education and a patient submissive, Jerna dares to satisfy the long denied passions of his dual nature – but will he risk losing what has become so dear to him, all over again? ‘Remastering Jerna’ is a complex, erotic story of redemption, love, and the contract of trust in a relationship of control and submission.

Samenvatting: In een wereld die niet zoveel verschilt van de onze, geniet Jerna van een perfect leven, samen met een liefhebbende vrouw en twee aanbeden kinderen en met verlangens die hij definitief achterliet. Dan wordt hij valselijk beschuldigd van kindermisbruik en in een helse gevangenis geworpen; een uitzichtloze situatie zonder kans datgene terug te winnen wat hem zo dierbaar was. Toch krijgt Jerna een tweede kans om zijn vrijheid te herwinnen. De even wrede als fascinerende en dominante Talomy heeft namelijk behoefte aan opleiding en daarvoor is een geduldige sub nodig. Jerna durft gehoor te geven aan de lang verdrongen passie van zijn tweezijdige verlangen – maar durft hij het ook aan alles wat hem dierbaar is opnieuw te verliezen? ‘Remastering Jerna’ is een complex erotisch verhaal over verlossing, liefde en het contract van vertrouwen in een relatie waar macht en onderwerping centraal staan.