Category: Books
Pages: 203
ISBN: 978-1-903687-82-6
Year: 2006

Hits: 649

Summary:

 • Mia is left at the scene of a minor car crash by the driver. A police car arrives but her troubles are very far from being over. Kim Knight is as forceful as ever in this tale of truly wild night.
 • A woman awakes to find herself in the hands of a satanic cult. Richard Garwood’s vivid description of her ordeal carries a twist in its tail.
 • Syra Bond’s story of a strange meeting on a hot night in New Orleans is hauntingly erotic.
 • Sean O’Kane’s story, simply entitled ‘Slave’ will stay in the readers mind for a long time.
 • Caroline Swift contributes a ‘lost’ incident from her novel ‘The Sufferers’. A slave returns to her place of enslavement and braves the wrath of her erstwhile mistress.
 • Falconer Bridges gives us a teasing glimpse into his forthcoming novel with his account of decidedly ungodly goings on in a medieval priory.
 • William Avon contributes a characteristically sharp account of a woman in captivity.


Samenvatting:

 • Mia wordt door de chauffeur achtergelaten op de plek van een kleine aanrijding. Er arriveert een politiewagen maar daarmee zijn haar problemen verre van voorbij. Kim Knight schrijft krachtig als altijd in dit verhaal over een wel heel wilde nacht.
 • Een vrouw ontwaakt en tot haar ontzetting is zij in handen gevallen van een satanische sekte. In Richard Garwood’s levendige beschrijving van haar beproevingen zit het venijn in de staart.
 • Syra Bond’s verhaal over een vreemde ontmoeting tijdens een broeierige nacht in New Orleans ademt een geest van erotiek.
 • Sean O’Kane’s verhaal met de eenvoudige titel ‘Slave’ blijft de lezer voor een lange tijd bij.
 • Caroline Swift brengt een ‘verloren’ hoofdstuk in van haar roman ‘The Sufferers’. Een slavin keert terug naar de plaats van haar onderwerping en trotseert de wraak van haar vroegere Meesteres.
 • Falconer Bridges schenkt ons een plagerig voorproefje van zijn nog te verschijnen roman over praktijken in een middeleeuwse abdij die beslist goddeloos zijn.
 • William Avon levert een bijdrage met een karakteristiek scherp relaas over een vrouw in gevangenschap.