Category: Books
Pages: 219
ISBN: 978-1-887895-81-1
Year: 2006

Hits: 639

Summary: Machele Kindle (Master Fire) has written an intimate and revealing look into her personal life as a Master. She has deliciously chronicled her thoughts and actions on Mastery and consensual slavery. Every aspect of slave management and life is addressed; from finances to protocols. She lists her thoughts and rationales for her actions as well as how she wants her needs and preferences addressed by those who serve her. The book reads like a long conversation with a good friend. Each chapter reveals more meat to flesh out the author’s standards of slave management. Master Fire is open and honest in her self appraisal as well as in her views of slavery and service. Her uniquely feminine spirit is present throughout the book and adds a well flavored insight into a Master’s and women’s heart.

Samenvatting: Machele Kindle geeft een intieme en verhelderende kijk op haar persoonlijke leven als ‘Master Fire’. Op verrukkelijke wijze zet zij haar gedachten en daden op een rij over heerschappij en de wederzijds, vrijwillig geaccepteerde slavernij. Elk aspect van de controle over de slaaf en het leven van de slaaf komt aan bod; van financiën tot protocollen. Zij somt haar gedachten en motieven van haar acties op en ook haar wensen, voorkeuren en verlangens jegens hen die haar dienen passeren de revue. Je leest het boek alsof je toehoorder bent bij een lang en diep gesprek met een goede vriendin. Elk hoofdstuk legt meer bloot over de opvattingen en normen van de schrijfster. Master Fire is open en eerlijk over haar eigen standpunten en over haar kijk op slaven en hun dienstbaarheid. Het boek ademt haar unieke vrouwelijke geest en dat maakt dat dit een smaakvolle kijk biedt, recht in het hart van een dominante vrouw.