Category: Books
Pages: 215
ISBN: 978-90-420-0657-7
Year: 2000

Hits: 661

Summary: Just over a century has passed since the sexologist Richard von Krafft-Ebing coined the term ‘Masochism’ in a revised edition of his ‘Psychopathia Sexualis’ (1890). Put into circulation as part of the fin-de-siècle process through which sexuality and sexual practices considered deviant became medicalized, this suspicious concept grew in significance and explanatory power in the expanding new context of psychoanalytic discourse. Today the study of masochism shows signs of becoming a discipline in its own right, the political, social, and cultural ramifications of which exceed and, indeed, render problematic, traditional psychoanalytic perspectives on the phenomenon. The essays in this volume demonstrate, however, that the concept of masochism still offers a point of entry into psychoanalytic theory that, while revealing a number of its most vexing insufficiencies and problematic constructions, evokes also a sometimes surprising illuminative potential and capacity to adapt to changing social realities. And as the volume’s title is meant to suggest, the authors represented here tend to agree that the continued rich viability of psychoanalytic theory in cultural analysis is best appreciated and ensured through engaging the theory’s own social-historical and cultural contexts. The volume includes clinical perspectives on masochism, and articles on medieval romance, Goethe, Sacher-Masoch, Krafft-Ebing’s ‘Psychopathia Sexualis’, Turgenev, Tolstoy, Multatuli, Fassbinder, and masochism and postmodernism.

Samenvatting: Iets meer dan een eeuw ging voorbij sinds de seksuoloog Richard von Kraft-Ebing voor het eerst de term ‘masochisme’ gebruikte in zijn herziene versie van ‘Psychopathia Sexualis’ (1890). De term raakte in gebruik rond de periode van het fin-de-siècle, in een proces waarbij seksualiteit, en vooral seksuele praktijken die als ‘afwijkend’ werden aangemerkt, als iets medisch werden gezien. Dit concept van ‘verdachtmaking’ groeide aanzienlijk in de zich snel verbrijdende concepten van de psycho-analyse. Vandaag de dag lijken er tekenen dat masochisme meer een afzonderlijke studierichting vormt. De beleidsmatige, sociale en culturele gevolgen daarvan overstijgen de tradionele theorie over psycho-analyse en deze wordt door dit fenomeen zelfs problematisch. De opstellen in deze bundel laten echter zien, dat het concept van masochisme wel degelijk óók een ingang vormt tot de psycho-analytische theorie die – ook al maakt dit wezenlijke tekortkomingen en problematische constructies zichtbaar – een soms verrassend verhelderend potentieel oproepen en het vermogen tot aanpassing tonen in een veranderende sociale werkelijkheid. En zoals de titel al wil suggereren: de schrijvers in dit werk neigen er allemaal naar, dat de constante en bloeiende levensvatbaarheid van de psycho-analytische theorie in culturele analyse het meest gebaat is bij en het best verzekerd is door kritisch te kijken naar de sociaal-historische en culturele context van de theorie zelf. Het boek omvat klinische zienswijzen over masochisme en artikelen over Middeleeuwse romances, Goethe, Sacher-Masoch, Kraft-Ebing’s Psychopathia Sexualis’, Toergenjev, Tolstoi, Multatuli, Fassbinder alsook over masochisme en post-modernisme.