Category: Books
Pages: 155
ISBN: 978-0-9518268-3-6
Year: 1993

Hits: 561

Summary:The Queen of the Grove’ is an original collection of short stories, poems and illustrations exploring a single, albeit composite, theme: the disciplinary role of the Female – especially in her relationship to her Male – and her exercise of that discipline by physical means. The central figure appears in many different aspects; by turns brave and determined, remote and implacable, vengeful yet merciful, long-suffering, demonic – and sometimes touchingly unsure of herself and her ground. Yet whatever the situation or her response to it, the moral is always the same. Success – of a kind, anyway – is assured the moment she takes the rod in hand and performs her time-honoured duty with determination and finesse…

Samenvatting:The Queen of the Grove’ is een verzameling van korte, originele verhalen, gedichten en illustraties die allemaal gaan over één enkel thema, maar wel vanuit verschillende invalshoeken: de opvoedkundige rol van de vrouw – vooral in haar relatie tot de man – en het uitoefenen van die rol door fysieke maatregelen. De centrale figuur verschijnt ten tonele in verschillende hoedanigheden: soms dapper en vastberaden, afstandelijk en onverbiddelijk, wraakzuchtig en tegelijk vol genade, gekweld of demonisch – en af en toe aandoenlijk onzeker over haarzelf en haar machtspositie. Maar hoe de situatie ook is of wat haar reactie ook is, de moraal van het verhaal blijft steeds gelijk: succes – hoe dan ook – staat al vast vanaf het moment dat zij de roede in haar hand neemt en vastbesloten en met finesse haar verantwoordelijkheid oppakt…