Category: Books
Pages: 203
ISBN: 978-1-4404-9873-2
Year: 2009

Hits: 622

Summary: Only those who serve others can truly know the pain of having that service taken from them. To then be expected to give others the happiness you have no hope of having again in your life, is almost more than any human can withstand. Join the trainers and slaves in this tale of service and servitude, of slavery and sadomasochistic sex.

Samenvatting: Alleen zij die anderen dienen kennen werkelijk de pijn als zij niet langer mogen dienen. Als dan ook nog van je verwacht wordt dat je anderen dat geluk wél schenkt en dat je het zelf nooit meer meemaakt, dan is dat haast meer dan een mens verdragen kan. Volg de trainers en slaven in dit relaas van dienen en dienstbaarheid, van slavernij en sadomasochistische seks.