Category: Books
Pages: 180
ISBN: 978-1-904989-10-3
Year: 2005

Hits: 656

Summary: China Hamilton unlocks ‘The Cabinet of Dark Things’ and through his photography allows us to explore his own particular world of sado-masochism. China’s imagery captures the moments where pleasure and pain merge into one exquisite sensation. But his photographs are much more than this. Beautiful, disturbing and tender, they offer a door into this strange and shadowy realm. Forget who you are for a moment, enter this door and allow yourself to be drawn into China’s world. It might even seem familiar, if only you would admit it to yourself. For it is a place closer than you might imagine, where your darkest desires become real.

Samenvatting: China Hamilton opent zijn ‘The Cabinet of Dark Things’ en door zijn fotografie gunt hij ons een kijkje in zijn specifieke wereld van het sadomasochisme. China’s afbeeldingen vangen de momenten waarop lust en pijn samenvloeien in één intense sensatie. Maar zijn foto’s betekenen méér dan dat. Pure schoonheid, soms verontrustend, dan weer teder, biedt een poort naar een vreemde, schaduwrijke wereld. Vergeet even wie je bent, ga door deze poort en laat je meevoeren naar China Hamilton’s wereld. Misschien komt het je wel bekend voor, als je tenminste durft dat voor jezelf te erkennen. Want het is een wereld die dichterbij is dan jij je misschien kunt voorstellen, een wereld waar je duistere verlangens realiteit worden…