Category: Books
Pages: 310
ISBN: 978-0-230-51774-5
Year: 2007

Hits: 641

Summary: Psychological and medical perspectives on sadomasochism (SM) have historically been concerned with understanding it as a form of psychopathology. In the past (but still often today) studies of SM have been concerned with extreme and most often non-consensual acts. More recently, however, there has been growing interest in exploring the meaning of sadomasochism in non-pathological ways. ‘Safe, Sane and Consensual’ includes work from across the social sciences, exploring a variety of aspects of SM from a non-pathological perspective. There are discussions of the history and culture of SM, medical and legal understandings, along with a theory and original research on the topic. There are also sections on SM and psychotherapy and writing on bridging the academic / activist devide. The book includes contributions from an international group of academics, pratitioners and activists and represents some of the most recent cutting-edge work in teh field by leading scholars.

Samenvatting: De psychologische en medische invalshoek op het gebied van sadomasochisme (SM) was, historisch gezien, toch vooral gericht op de leer van een geestesziekte. In het verleden (maar soms ook nog steeds) ging het bij de studie van SM toch vooral om de extreme uitwassen en veelal ook die gevallen waarin geen sprake was van wederzijdse instemming. De laatste tijd is er echter steeds meer belangstelling voor onderzoek naar de achtergronden van het sadomasochisme zelf, zonder dat gelijk aan een stoornis te koppelen. ‘Safe, Sane and Consensual’ (dus veilig, met gezond verstand en met wederzijdse instemming) gaat dwars door de perspectieven van de sociale wetenschappen heen en onderzoekt een veelheid aan aspecten van BDSM, bijvoorbeeld medisch en juridisch. Ook biedt het theorie en oorspronkelijk onderzoek op dit gebied. Verder zijn er bijdragen over BDSM en psychotherapie, alsook bijdragen die een brug proberen te slaan tussen wetenschappers en voorvechters. Het boek bevat bijdragen van een internationale groep van academici, beoefenaren van BDSM en activisten en vertegenwoordigt het meest vooruitstrevende werk van vooraanstaande geleerden.