Category: Books
Pages: 280
ISBN: 978-0-85745-637-3
Year: 2012

Hits: 578

Summary: Sex is often regarded as a dangerous business that must be rigorously controlled, regulated, and subjected to rules. Sexual acts that defy acceptable practices may be seen as variously defiling, immoral, and even unnatural. They may challenge and subvert both cultural preconceptions and the social order in a politics of sexual transgression that threatens to transform permissible boundaries and restructure bodily engagements. This collection of essays explores acts of sexual transgression that have the power to reconfigure perceptions of bodily intimacy and the social norms of interaction. Considering issues such as domestic violence, child prostitution, health and sex, teenage sex, and sex with animals across a range of settings, this book should interest all those who question the ‘naturalness’ of sex, including public health workers, clinical practitioners and students of sex, sexuality, and gender in the humanities and social sciences.

Samenvatting: Seks wordt vaak gezien als iets dat gevaarlijk is, dat je rigoureus moet controleren, inkaderen en onderwerpen aan regelgeving. Seksuele daden die buiten de algemeen aanvaarde praktijken vallen, worden gezien als onterend, moreel onjuist en zelfs tegennatuurlijk. Ze dagen misschien uit en ondermijnen zowel de culturele veronderstellingen en de sociale orde in een beleid van seksuele verruiming die uit is de algemeen geaccepteerde grenzen te doorbreken en die lichamelijke interactie herstructureert. Deze verzameling opstellen onderzoekt activiteiten waarbij seksuele grenzen overschreden worden en die de macht in zich hebben om opvattingen over lichamelijke intimiteit en sociale normen voor intimiteit te hervormen. Met het oog op zaken als huiselijk geweld, kinderprostitutie, gezondheid & seks, seks onder tieners en seks met dieren in een scala van tijdperken en locaties, zal dit boek de interesse wekken bij iedereen die vraagt, hoe ‘natuurlijk’ seks eigenlijk is, inclusief hen die werken in de gezondheidszorg of studenten en wetenschappers op terreinen van seksuologie, genderstudies en sociologie.