Category: Books
Pages: 270
ISBN: 978-1-60777-912-4
Year: 2011

Hits: 575

Summary: Liv called her hunger The Void. She thought she knew it – and herself. Until a night with Cassandra silenced it. And brought out something in Liv she didn’t think possible: submission. One taste of that, and Liv wanted more. But Cassandra isn’t an easy dominant. She expects Liv to earn her way into her good graces, and her demands aren’t simple. How many hurdles will Liv need to jump before she can kneel before Cassandra? Before Cassandra chooses to claim her? Just what will it take to become Cassandra’s “L?” And will the outcome be all she hopes for – and needs? Find out in a timeless tale, retold. Find out in Story of L.

Samenvatting: Liv noemt haar verlangen ‘De Leegte’. Ze dacht dat ze die kende... en haarzelf. Tot die avond waarop Cassandra die leegte vult. En deze brengt iets in Liv naar boven wat ze tot dan voor onmogelijk hield: onderdanigheid. Als Liv eenmaal de smaak te pakken heeft, wil ze méér. Maar Cassandra is geen gemakkelijke dominant. Deze verwacht dat Liv eerst toont dat zij haar aandacht verdient. En haar eisen liggen hoog! Hoeveel hordes moet Liv overwinnen, voor zij mag knielen voor Cassandra? Voor Cassandra haar als de hare claimt? Wat is er precies voor nodig om Cassandra’s “L” te worden? En zal het eindresultaat zijn waar Liv op hoopt… en nodig heeft? Ontdek het in een tijdloos verhaal, opnieuw verteld. Ontdek het in het Verhaal van L.