Category: Books
Pages: 111
ISBN: 978-1-4943-2163-5
Year: 2013

Hits: 651

Summary: Victoria Martin built ‘The Martin Firm’ into one of the most prestigious firms in the world. She expected that her daughter Sarah would follow in her high-heeled footsteps and take over the business. When she learns that Sarah is planning to marry a young man Victoria considers entirely unsuitable, Victoria sets out to make sure Sarah will never want to marry him… by turning him into a woman.

Samenvatting: Victoria Martin maakte van de Firma Martin één van de meest prestigieuze ondernemingen ter wereld. Ze had verwacht dat haar dochter Sarah in haar hooggehakte voetsporen zou treden en haar opvolgt als directrice. Maar als zij verneemt dat Sarah wil trouwen met een jongeman die Victoria compleet ongeschikt acht, zet zij alles op alles om ervoor te zorgen dat Sarah nooit met hem zal trouwen… door van ‘hem’ een ‘haar’ te maken.