Category: Books
Pages: 185
ISBN: 978-1-881684-13-8
Year: 2004

Hits: 664

Summary: Set in a far distant future, after Earth has destroyed itself, our story follows the adventures of a band of men who take flight from a colonial outpost where their sexual proclivities are about to be proscribed. In space, in their own ship, they are forced to fight and enslave or be enslaved. They suffer and administer pain and torture such as can only be obtained via their ultra-sophisticated devices and technical knowledge. In the end, they find an unexpected ally, who may or may not provide the answer for their future existence. Master of Masters is an unabashed sex epic. It is also a love story, written for the author’s extensive male-male SM audience. It is not for the faint of heart or for those who decry the practice or fantasies of sado-masochism.

Samenvatting: In een verre toekomst, ver van waar de aarde zichzelf ooit vernietigde, volgt dit verhaal de avonturen van een groep mannen die vechten om koloniale buitenposten waar hun seksualiteit aan de voorgeschreven norm moet voldoen. In de ruimte, in hun eigen ruimteschip, zien zij zich gedwongen om te vechten, te heersen of als slaaf overheerst te worden. Ze lijden of laten lijden onder vormen van pijn en marteling die met de meest ultramoderne middelen en technieken denkbaar zijn. Uiteindelijk vinden zij een onverwachte bondgenoot, die misschien wel antwoorden heeft voor hun toekomstige bestaan. ‘Master of Masters’ is een openhartig seksueel epos. Het is ook een liefdesgeschiedenis, geschreven voor de vele lezers van de man-man BDSM-verhalen van deze auteur. Het verhaal is niet voor tere zieltjes of voor hen die de beleving van – of de fantasie over – sadomasochisme afwijzen.