Category: Books
Pages: 272
ISBN: 978-0-8065-2181-7
Year: 2011

Hits: 620

Summary: In a world of almost enforced liberation and independence, the sexually submissive woman can feel overlooked, misunderstood, and even despised because of her brand of sexuality. Much attention has been given to what sexually submissive men need from dominant woman. Meanwhile, sexually submissive woman have been ignored – their needs and feelings not addressed in any meaningful way.’Erotic Surrender’ fills that void. And author Claudia Varrin knows what she’s talking about, having been a dominatrix by profession and yet a sexual submissive in her personal life. She’s been there and done it all.

Samenvatting: In een wereld waar vrijheid en onafhankelijkheid welhaast opgedrongen worden, voelt de onderdanige vrouw zich vergeten, onbegrepen en soms zelfs veracht vanwege haar specifieke vorm van seksualiteit. Er is wel veel aandacht voor wat onderdanige mannen vragen van dominante vrouwen. Maar intussen wordt voorbijgegaan aan de seksueel onderdanige vrouw. Voor haar verlangens en wensen is geen noemenswaardige aandacht. ‘Erotic Surrender’ vult die leegte. En schrijfster Claudia Varrin weet waar ze over schrijft. Zij was dominant in haar professionele leven, maar seksueel onderdanig in haar privéleven. Ze spreekt dus uit eigen ervaring!