Category: Books
Pages: 250
ISBN: 978-1-887128-19-3
Year: 2003

Hits: 644

Summary: Sigmund Freud famously and bemusedly said that women’s sexuality was a dark continent, and in fact so repressed were our impulses, so deeply denied, that it has taken a sea change in mores to admit to some of the less ‘acceptable’ ones at all. We have been waiting for cartographers like Erin Cressida Wilson to lead the way into this uncharted territory, to identify the routes through the thicket of previously inadmissible appetites and fantasies; At last a feminist-or a post-feminist, as Wilson has been described-with the nerve and talent to challenge the orthodoxies of power and powerlessness that have too often locked feminism into a Manichaean view of gender relations in this powerful love story that exalts the extreme, the ecstatic, and the weird. When a self-mutilating secretary goes to work for an over-exacting lawyer, the ingredients are ripe for a workplace S/M romance. With offbeat humor and edgy eroticism, Lee and Mr. Grey tread the thorny balance between control and surrender.

Samenvatting: Sigmund Freud is beroemd en berucht om zijn verbijsterende opmerking dat de vrouwelijke seksualiteit een duister continent is. In feite onderdrukten we onze impulsen dusdanig, dat een aardverschuiving in normen en waarden nodig was voor we konden toegeven aan de minder ‘gangbare’ vormen van seksualiteit. We hebben gewacht op cartografen zoals Erin Cressida Wilson, die ons de weg wijzen in onbekend terrein en ons de routes tonen door het woud van voorheen verzwegen verlangens en fantasieën. Uiteindelijk is het een feministe – of een ‘post-feministe’ zoals Wilson wordt omschreven – die de moed en het talent heeft om de orthodoxe opvattingen over macht en onmacht uit te dagen; opvattingen die maar al te vaak het feminisme in een wurggreep hielden waar het gaat om de visie op relaties tussen de geslachten in deze krachtige liefdesgeschiedenis dat grenst aan het extreme, het extatische en het ongewone. Wanneer Lee, een secretaresse met een neiging tot auto-mutilatie, een baan aanneemt bij de veeleisende advocaat mr. Grey, zijn de ingrediënten aanwezig voor een BDSM-relatie op de werkvloer. Met wrange humor en erotiek op het randje, zoeken beiden hun wankele evenwicht tussen controle en overgave.