Category: Books
Pages: 230
ISBN: 978-1-904706-67-0
Year: 2008

Hits: 709

Summary: As Julia pens her latest novel her private life soars into uncharted territory when she meets het cousin and the woman she is renting a cottage from. As her real life experiences of lesbian sex, exhibitionism and submission progress; so her heroine encounters them in starker form as she and her maid are captured by pirates and enslaved in the Caribbean, bound for the brothels of Panama. As Julia experiments lead her ever deeper into the world of pony clubs and group orgies, so her heroine’s plight grows ever more desperate and her captors more cruel.

Samenvatting: Wanneer Julia haar nieuwste roman schrijft, raakt haar privéleven ineens in een versnelling, wanneer zij haar nichtje ontmoet en de hospita waarvan zij een huisje huurt. Naarmate de daadwerkelijke ervaring met lesbische seks, exhibitionisme en onderdanigheid groeit, zo ontdekt ook de heldin in haar verhaal deze zaken in versterkte mate, wanneer dit dienstmeisje in handen van piraten valt. Deze ontvoeren haar als slavin via het Caribisch gebied naar de bordelen van Panama. Terwijl Julia’s experimenten haar naar pony play evenementen en groepsorgies voeren, vervliegt tegelijk de hoop van de romanheldin en worden de daden van haar ontvoerders steeds wreder.