Category: Books
Pages: 155
ISBN: 978-1-61098-295-5
Year: 2011

Hits: 1256

Summary: This is the work of a genuine dominant male and the reader comes away feeling strongly about both the writer’s prose and his ideology. One male reviewer called it ‘a misogynistic hatefest’, but a female twenty-something loved its ‘arrogance and bluntness’. She went on to write that it pleased her to read “someone who is prepared to stand by the old fashioned ideology that men are the dominant gender. It’s an unfashionable notion but it worked for many hundreds of years. I am far from stupid but I appreciate that men are really in charge; so it is also nice to know I am not alone in that belief.” The controversy has been created not just by the author’s take no prisoners writing style, but by the fact that this is not a work of fiction. The names have been changed and many identifying details have been altered, but this is a memoir and all the people within it are real. If you want to read the genuine account of a man who has spent a lifetime stripping naughty females of their dignity, knickers and ability to sit down in comfort for a few days, then this is the book for you.

Samenvatting: Dit is het werk van een ware dominante man en de lezer ontkomt niet aan het proza van de schrijver en zijn ideologie. Een mannelijk recensent omschreef het als ‘vrouwenhaat’ maar een vrouwelijke twintiger was dol op zijn ‘arrogantie en botheid’. Ze vervolgde dat ze graag las over iemand die hecht aan de ouderwetse opvatting dat mannen het sterke geslacht zijn. “Het idee is uit de mode maar het beeld voldeed voor honderden jaren. Ik ben zeker niet dom maar ik hou ervan als mannen de leiding nemen. Het is daarom fijn te weten dat ik niet de enige ben die daarin gelooft.” De controverse ontstaat niet alleen door de ‘recht voor zijn raap’ schrijfstijl, maar ook door het feit dat alles berust op realiteit. De namen zijn veranderd en enkele kenmerkende details zijn aangepast, maar al met al zijn dit memoires en de mensen die er in voorkomen bestaan écht. Als je een waar relaas wilt lezen over een man die zijn leven lang bezig was met het afstropen van de slipjes en de waardigheid van stoute vrouwen, die deze vrouwen voor een aantal dagen beroofde van de mogelijkheid om comfortabel te zitten, dan is dit een boek voor jou.