Category: Books
Pages: 254
ISBN: 978-0-352-34066-5
Year: 2006

Hits: 563

Summary: Kirsten, femme fatale and sexual subversive, 40, is an uncompromising deviant. She exacts her pleasures through the disciplinary art of male humiliation, where attention to aesthetic detail is lovingly realised and punishment is not given lightly. Simon, cabinet minister, 53, is undergoing a crisis. Party politics, domestic routine and thoughts of mortality have recently begun to crush his soul and he hungers for authentic experience and excitement – but he doesn’t yet know what form this might take. When these two very different personalities meet by chance one evening in a bar in Victoria Station, London, the wheels are set in motion for a descent into sexual excess and an exploration of the human condition at its most primal. Through a series of humiliating and extreme adventures Simon reaches for the oblivion of erotic ecstasy. But there is a price to pay – a price that sees him undone by his own desire.

Samenvatting: Kirsten, 40, is een seksueel bijzonder actieve ‘femme fatale’ en daarbij compromisloos anders. Zij put genot uit het disciplineren en vernederen van mannen, waarbij aandacht voor detail erbij hoort en straffen niet lichtvaardig worden toegepast. Simon is minister, 53, en hij zit in de put. Partijpolitiek, huiselijke sleur en gedachten over sterfelijkheid kerven in zijn ziel. Hij verlangt daarom naar authentieke ervaringen en opwinding. Hij weet alleen niet in welke vorm. Wanneer deze twee totaal verschillende mensen elkaar tegen het lijf lopen in de bar van het Londense Victoria Station, geven zij zich over aan seksuele uitspattingen en een verkenning van menselijke oerdriften. In een serie vernederende en extreme avonturen raakt Simon buiten zinnen door erotische extase. Er moet echter een hoge prijs worden betaald, een prijs waarbij zijn eigen verlangen hem naar zijn persoonlijke ondergang voert.