Category: Books
Pages: 184
ISBN: 978-1-897312-44-5
Year: 2007

Hits: 725

Summary: Domestic Discipline is a lifestyle choice for couples who want to rebalance their relationship and live in harmony through the application of caring, loving, discipline. This book shows you how to set up, run, and benefit from a disciplinary lifestyle. Topics include: Why do people want a DD lifestyle? The Philosophy and Psychology of DD. Spanking and other forms of discipline. Corrective versus restorative discipline. Orgasm control and sexual focus. Discipline and emotional cycles. Synchronising your cycles. Applying the discipline. Maintenance discipline. Denial and Chastity. Enema discipline. Anal Discipline. DD in the bedroom and DD on the edge.

Samenvatting: Huiselijke discipline is een keuze voor een bepaalde levensstijl die sommige paren maken om een andere balans in hun relatie aan te brengen, waarbij zij in harmonie leven door de toepassing van zorgzame, liefhebbende disciplinering. Dit boek laat je zien hoe je zo’n relatie opbouwt, onderhoudt en hoe beiden profiteren van deze levensstijl. Aan de orde komen onder meer: Waarom kiezen mensen voor een levensstijl met discipline? De filosofie en psychologie van discipline. Spanking en andere vormen van disciplinering. Correctieve versus heilzame discipline. Orgasme beheersing en nadruk op het seksuele aspect. Discipline en emotionele cycli. Synchroniseren van cycli. Toepassing en onderhoud van discipline. Onthouding en kuisheid. Klysma discipline. Anale discipline. Huiselijke discipline kn de slaapkamer en ‘op het randje’.