Category: Books
Pages: 228
ISBN: 978-1-58112-878-9
Year: 1998

Hits: 682

Summary: Arden McLane, Jr., is a man without purpose, without ambition, without future, without a clue. Then he finds his destiny in the sordid, subterranean world of Domina, a wealthy woman of mystery and inflexible will. As one of her captive minions, Arden finds through bizarre torments and transcendant emotions truths he cannot deny. In Domina’s cage, Arden finds the freedom to be himself.

Samenvatting: Arden McLane Jr. is een man zonder doel, zonder ambitie, zonder toekomst. Hij heeft geen flauw idee wat hij wil, tot hij zijn bestemming vindt in het duistere, ondergrondse bestaan van Domina, een rijke en mysterieuze vrouw met een natuurlijk overwicht. Als één van haar gevangen onderdanen ontdekt Arden onder bizarre folteringen en buitengewone emoties enkele ontegenzeggelijke waarheden. In Domina’s kooi vindt hij de vrijheid om zichzelf te zijn.