Category: Books
Pages: 251
ISBN: 978-90-6291-195-0
Year: 1985

Hits: 598

Samenvatting: Leopold von Sacher-Masoch, een in het Oostenrijkse kroonland Galicië geboren zoon van een hoge Oostenrijkse ambtenaar, studeerde geschiedenis en werd beroepsschrijver. Hij had grote plannen, schreef frisse novellen maar met naïeve overmoed, in het leven en in werk, beleed hij het ideaal slaaf te zijn van een vrouw in hermelijn.