Category: Books
Pages: 165
ISBN: 978-0-571-19042-3
Year: 1998

Hits: 1263

Summary: Sado-Masochism has become an influence on art, fashion, literature and thought. Who are the masochists, and why are they doing it? Is is a dangerous perversion, or a harmless, playful pastime? Addressing these questions, this book presents a portrait of human longing, curiosity and eroticism, drawing on a variety of literary, psychoanalytic and cultural sources, from Freud and Sacher-Masoch’s ‘Venus in Furs’ to David Lynch films and ‘The Story of O’.

Samenvatting: Sadomasochisme heeft invloed op kunst, mode, literatuur en filosofie. Wie zijn die masochisten en waarom doen ze het? Is het een gevaarlijke, perverse afwijking of een onschuldig en speels tijdverdrijf? Dit boek gaat in op die vragen en schetst een beeld van menselijke verlangens, nieuwsgierigheid en erotiek op basis van een verscheidenheid aan literaire, psychoanalytische en culturele bronnen, van Freud en ‘Venus in hermelijn’ van Leopold von Sacher-Masoch tot films van David Lynch en 'Het verhaal van O'.