Category: Books
Pages: 235
ISBN: 978-90-5713-003-8
Year: 1996

Hits: 651

Samenvatting: “Op de vraag waar ik nu eigenlijk over schrijf, heb ik jarenlang hetzelfde antwoord gegeven, zij het de ene keer spottend, de andere keer verontschuldigend en dan weer recht voor zijn raap: ‘SM’. Wat dit antwoord inhoudt, werd echter steeds moeilijker te verduidelijken. De variatie in en de complexiteit van de betrokkenheid bij SM zijn even onbegrensd als de menselijke seksualiteit zelf. Zelfs de letters ‘S’ en ‘M’ houden voor verschillende mensen heel verschillende begrippen in. Het is waarschijnlijk onjuist te zeggen dat het thema van dit boek sadomasochisme is. Hier staat ‘SM’ veeleer voor ‘slaven en meesters’, niet enkel wat de bewuste uitdrukking daarvan in het slaapkamerspel betreft, maar ook zoals ik het in gesublimeerde vorm en (soms nauwelijks) verhuld overal kan zien,” schrijft Elissa Wald in haar ‘Noot van de auteur’ bij deze bundel SM-verhalen.