Category: Books
Pages: 196
ISBN: 978-1-881943-11-2
Year: 1995

Hits: 697

Summary: Mistress Nan allows the reader a privileged glimpse into her private life as a dominant woman. Touching on slavecraft, foot fetish, leather bondage, and corporal punishment, to name a few, it is often hard to believe that these stories are true. But nothing in this book is fiction. Mistress Nan has luxuriously recounted some of her more sensual and exciting encounters with the men and women in her life. Each scene is vividly detailed and reads like the finest erotica, and knowing that these scenes actually occurred as written, adds to the sexual excitement they elicit. If you wish to read for erotic stimulation or simply want to gain insight into the intimate life of a dominant woman, this book will not disappoint.

Samenvatting: Meesteres Nan gunt ons een zeldzame blik op haar leven als dominante vrouw. Waar het gaat om verhalen rond slavendom, aanbidding van voeten, bondage in leer of lijfstraffen, is het soms moeilijk te geloven dat al die verhalen ook ├ęcht plaatsvinden. Maar alles in dit boek berust op feiten. Uitgebreid spreekt Meesteres Nan over haar meer sensuele en opwindende ontmoetingen met mannen en vrouwen in haar leven. Elke scene wordt realistisch tot leven gebracht met details over de meest erotische momenten. Weten dat deze scenes berusten op daadwerkelijke gebeurtenissen, verleent dit boek een extra seksuele prikkel. Of je nu leest voor de erotische stimulatie of omdat je meer inzicht wil krijgen in het intieme leven van een dominante dame, dit boek zal je niet teleurstellen.