Category: Books
Pages: 281
ISBN: 978-1-56333-410-8
Year: 1996

Hits: 596

Summary: Husband – or slave? Beautiful Katherine can hardly believe her luck. Not only is she married to the charming and oh-so-agreeable Nelson, she’s free to live out all her erotic fantasies with other men as well. Katherine has discovered Nelson to be far more devoted than the average spouse – and the duo soon begin exploring a relationship that could be more demanding than marriage!

Samenvatting: Echtgenoot – of slaaf? De mooie Katherine kan haast niet geloven hoeveel geluk ze heeft. Niet alleen is zij getrouwd met de charmante Nelson en is deze wel erg makkelijk in de omgang, hij laat haar ook geheel vrij om haar erotische fantasieën uit leven met andere mannen. Katherine heeft ontdekt dat Nelson veel meer toegewijd is dan de gemiddelde man… Het tweetal begint aan de verkenning van een relatie die misschien veeleisender is dan het huwelijk!