Category: Books
Pages: 169
ISBN: 978-90-6120-876-1
Year: 1991

Hits: 631

Samenvatting: Wat is slaafsheid? Is het een vorm van pervers gedrag? Is het abnormaal, of juist een speelse manier van liefde? Is het verlangen of lust naar onderwerping? Is het zelfontkenning, degradatie, fixatie op fantasie├źn, of ontkenning van iemands ego? Is slaafsheid misschien zelfs een vorm van isolatie? Slaafsheid is een verborgen verschijnsel in het geheel van menselijke betrekkingen en oefent tegelijkertijd op veel mensen een enorme aantrekkingskracht uit. Slaafsheid kan zich uiten als lust naar onderwerping, verlangen naar zelfopoffering of seksuele afhankelijkheid. In het ergste geval kan het leiden tot zelfvernietiging van het slachtoffer.