Category: Books
Pages: 184
ISBN: 978-90-254-6644-2
Year: 1986

Hits: 750

Samenvatting: In de Sadeaanse vrouw geeft Angela Carter een originele interpretatie van de twee bekende romanfiguren in het werk van de beruchte pornograaf de markies de Sade (1740-1814): de deugdzame Justine en haar zuster, de slechte Juliette. Carter beschouwt de markies de Sade als een schrijver die seks gebruikte als metafoor voor de wanverhoudingen in de maatschappij; niet de liefde en genot staan bij hem centraal, maar macht, uitbuiting en geweld. In de virtuoze stijl die ook haar literaire stijl kenmerkt, toont Angela Carter in dit polemische essay aan dat in het werk van Sade bevrijdende elementen voor de vrouw te vinden zijn. Zo rekent ze af met de vooroordelen over Sade en over de pornografie in het algemeen.