Category: Books
Pages: 265
ISBN: 978-0-352-33286-8
Year: 1999

Hits: 1045

Summary: S’s decent into total submission is almost complete, her love of humiliation and subjugation now unparalleled in its intensity. Her rigorous training continues as she is taken to het master’s palace and proudly displayed as his plaything. She becomes more and more skilled at pleasuring her master and his friends, taking a lewd and perverse delight in having her sexuality rigidly controlled. But she yearns for a sign of affection from him, and dreams of being his only pleasure slave – will he ever be able to admit his need for her?

Samenvatting: Het afglijden van S in totale onderdanigheid is bijna compleet. Er is niets dat meer intens voelt dan haar voorliefde voor vernedering en onderwerping. Haar strikte training wordt vervolgd, wanneer ze is overgebracht naar het paleis van haar Meester, waar ze ook trots getoond wordt als ‘zijn speeltje’. Ze raakt steeds meer ervaren in het schenken van genot aan haar Meester en zijn vrienden, die er een pervers genoegen in scheppen haar seksualiteit volledig in hun macht te hebben. Maar ondertussen snakt ze naar een teken van liefde van hem en droomt ervan zijn enige slavin te zijn. Zal hij ooit in staat zijn om te erkennen dat zij voor hem meer is dan alleen een speeltje?