Category: Books
Pages: 64
ISBN: 978-0-86562-138-1
Year: 2006

Hits: 691

Summary: He is the undisputed master of putting naughty girls in knotty situations! In this, his third volume of the series, Alazar assembles an all-new collection of damsels in extreme distress! Nobody knows the ropes like THIS no-escape artist, and fans from around the world wait breathlessly for each new volume of ravishing restraints! As always, no make-believe women were harmed in the making of this book – although a few pencils were broken! 64 pages black and white plus color covers.

Samenvatting: Hij is de onbetwiste meester die stoute jongedames weet te binden! In dit inmiddels derde deel van de serie, verzamelt Alazar opnieuw enkele jonkvrouwen in extreme nood. Niemand weet om te gaan met touw als deze kunstenaar waaraan niemand ontsnapt en waarbij kenners rond de hele wereld ademloos wachten op elk deel in deze serie met prachtige bondages. En zoals altijd liepen ook nu geen dames schade op bij de totstandkoming van dit boek, alhoewel er enkele potloodpunten afbraken! 64 pagina’s zwart-wit tekeningen en de omslag in kleur.