Category: Books
Pages: 71
ISBN: 978-1-934625-90-3
Year: 2008

Hits: 764

Summary: Age play is a form of role play enjoyed by many adults worldwide. Age play never involves biological children and is a role play for consenting adults only. As you will read in this issue, there is no “one way” to live out the role one chooses. We have collected a gallery of age players from across the country who cover a wide scope of different orientations and personalities. Each of the authors showcased in this edition will share their story and style with you. It is our desire that those looking for a place to begin their age play journey will find a path of direction that will help them move forward. For those who have started your path, may you gather fresh ideas and outlooks to add to and enhance your age play. “Join us as we share our heartfelt joys, heartbreaking sorrows, moments of personal enlightenment, and just plain fun moments through the articles that follow.”

Samenvatting: Spelen met leeftijd is een vorm van rollenspel waar wereldwijd veel volwassenen van genieten. Het gaat hierbij nadrukkelijk NIET om minderjarigen maar volwassen die bewust instemmen met een spel rond (kinder)leeftijd! In deze uitgave blijkt dat er niet één manier of één rol bestaat om uit te kiezen. Dit boekwerk toont een scala aan spelers uit de Verenigde Staten met verschillende persoonlijkheid en geaardheid. De schrijvers onthullen voor jou als lezer hun persoonlijke verhaal en stijl. Hun wens? Jou een start bieden in je zoektocht naar je eigen stijl of richting. Voor hen die dit pad al bewandelen, kan het boek nieuwe inzichten en frisse ideeën bieden om het spel met leeftijd nog intenser te maken. “Doe met ons mee, als we ons genotvolle plezier delen, ons verdriet en de momenten van persoonlijk inzicht en simpel weg de lol in de bijdragen in deze bundel.”