Category: Books
Pages: 249
ISBN: 978-0-352-33878-5
Year: 2004

Hits: 596

Summary: Lucy is Master Donald’s second favourite. When she tries to ask him a favour, however, not only does he not hear her out but, in pique, he asks his favourite, Ginger, to discipline her. When poor Lucy runs away, Donald and Ginger wonder if they’ve gone too far. But as they give chase, they realise that in their bizarre SM games it’s really little Lucy who holds all the cards…

Samenvatting: Lucy is de tweede favoriet van Meester Donald. Als zij hem iets vraagt, laat hij haar niet eens uitspreken. Neen, beledigd vraagt hij zijn favoriete sub Ginger om Lucy te bestraffen. Wanneer Lucy daarop wegloopt, vragen Donald en Ginger zich af of ze te ver zijn gegaan. Maar als zij samen op zoek gaan naar Lucy, komen ze tot de conclusie dat feitelijk Lucy alle troeven in handen heeft in hun bizarre BDSM-spel…