Category: Books
Pages: 155
ISBN: 978-1-887895-75-0
Year: 2006

Hits: 595

Summary:How to Capture a Mistress’ is a light-hearted, but aggressive approach, to mining that rare jewel, a Dominant Lady of quality, and figuring out what to do once you’ve found her. It will take time and dedication, but those special ladies are waiting to treasure, lead, play and discipline as necessary. ‘How to Capture a Mistress’ addresses such topics as:

 • Basics of Kinky Play
 • Basics of playing with Power
 • Dispelling myths about a Mistress
 • Getting along with a Mistress
 • Retooling your skills
 • Recognizing when she isn’t the Mistress for you
 • Edging above the competition
 • How to advertise
 • Keeping track of progress
 • First Contact
 • Petitions, contracts and collars.

Samenvatting:How to Capture a Mistress’, ofwel hoe strik je een Meesteres? Dit is een luchtige maar tegelijk krachtdadige benadering van het vinden van een kwalitatief goede Dominante Dame, en wat te doen als je haar gevonden hebt. Het zal tijd vragen en toewijding, maar de dames in kwestie wachten erop om te koesteren, leiden, spelen en ook te straffen waar nodig. In ‘How to Capture a Mistress’ komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • De basis van een kinky spel
 • De grondbeginselen van het spel met macht
 • Het ontkrachten van mythes over een Meesteres
 • Kunnen opschieten met een Meesteres
 • Het oppoetsen van je sociale vaardigheden
 • Beseffen wanneer zij niet de ware Meesteres is voor jou
 • Positief afsteken tegenover de concurrentie
 • Hoe jezelf aan te prijzen
 • Het volgen van de vooruitgang
 • De eerste ontmoeting
 • Verzoeken, contracten en ‘collars’.