Category: Books
Pages: 266
ISBN: 978-0-425-21274-5
Year: 2006

Hits: 623

Summary: Everyone thinks small town Katie is the good girl looking for tender romance. All she needs is to find the right man. Katie couldn’t agree more. She, too, has always fantasized about the ‘right man’. But what she’s looking for is one who’ll give her exactly what she wants. And everything she needs. Joe is that man. A security guard at a local casino, he’s the answer to her sensual prayers. But there’s more to Joe than even Katie realizes. And more to their night games than just master and slave. Now Katie wonders just how far she’ll go with a man who’s more than ready to take her…

Samenvatting: Iedereen denkt dat de dorpse Katie gewoon een lieve meid is, die een tedere relatie zoekt. Alles wat ze moet doen, is de juiste man vinden. Katie is het daar roerend mee eens. Ook zij fantaseerde haar hele leven lang over ‘die ene man’. Maar wat ze zoekt is een man die haar precies geeft wat zij wil. En alles waarnaar zij verlangt. Joe is die man. Hij werkt voor de beveiliging van een plaatselijk casino en hij lijkt het antwoord op al haar sensuele gebeden. Maar er is meer met Joe aan de hand dan Katie beseft. En er zit ook meer achter hun nachtelijke spelletjes, dan simpelweg meester en slavin spelen. Katie vraagt zich af hoever zij wil gaan met deze man, die haar maar wat graag tot de zijne wil maken…