Category: Books
Pages: 229
ISBN: 978-1-4120-0183-0
Year: 2003

Hits: 657

Summary: Sensuous Sadie: “I first started exploring Dominance and submission with my friend Bailey. We went camping one summer in the White Mountains of New Hampshire, and in the dark of the tent we shared our secret fantasies. I told him about wanting to be controlled in a sexual manner, although I didn’t really know what that meant. Bailey knew. To my extreme embarrassment he ordered me to masturbate, right there in the tent, right there in front of him. Then, when I was just short of orgasm, he made me stop. When I had cooled down, he started all over again. This feeling of being so close and then not being allowed release created an erotic pain, a submission that thrilled me. I wanted more. This would be the experience that turned me on to the world of BDSM: Bondage & Discipline; Dominance & Submission; and Sadism & Masochism. When Bailey and I started looking for information on what we were doing, we found the book ‘Screw the Roses, Send me the Thorns‘, which is still my favorite, not only for its content, but also for its lighthearted approach. Today there are many books on safety, apparatus, and erotica, but few that explore the power exchange from an emotional and spiritual point of view. Yet, it is this transformational aspect that makes my heart and body sing. As I explored this lifestyle, I began to see how my BDSM experiences had a relationship to my spiritual path.”

Samenvatting: Sensuous Sadie: “Samen met mijn vriend Bailey begon ik dominantie en onderdanigheid te verkennen. We gingen eens tijdens een zomer kamperen ergens in de White Mountains. In een donkere tent deelden we onze geheime fantasieën. Ik vertelde hem dat ik in iemands macht wilde verkeren, seksueel gezien, ook al wist ik nog niet wat dat precies betekende. Bailey wist het. Ik schaamde me vreselijk, omdat hij mij opdroeg mijzelf te bevredigen, voor zijn ogen. Toen ik kort voor een orgasme zat, beval hij mij te stoppen. Eenmaal weer wat bekoeld, liet hij me opnieuw masturberen. Het gevoel er zo dichtbij te zijn, maar niet te mogen klaarkomen, schiep een erotische pijn; een vernedering die me enorm opwond. Dit was de ervaring die mij verder voerde in de wereld van BDSM, bondage & discipline, dominantie & submissie, sadisme & masochisme. Toen Bailey en ik begonnen te zoeken naar meer informatie over wat we feitelijk deden, vonden we het boek ‘Screw the Roses, Send me the Thorns‘, dat nog steeds tot mijn favorieten behoort. Niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege de luchtige benadering van het onderwerp. Vandaag de dag zijn er veel boeken over veiligheid, attributen en erotica. Maar er zijn nog maar weinig boeken over het spel met macht vanuit emotioneel en spiritueel opzicht. En dat terwijl juist de transformatie mijn ziel en lichaam laat jubelen! Toen ik deze levensstijl verkende, begon ik te zien dat mijn ervaringen met BDSM in verband stonden met mijn spirituele pad.”