Category: Books
Pages: 282
ISBN: 978-0-352-33702-3
Year: 2002

Hits: 686

Summary: Three sisters, Anna, Beth and Gwen, are willingly imprisoned in the German schloss of their master, Herr Abraham Bärengelt, who is obsessed with the alabaster whiteness of their skin. They endure the most extreme torments and tribulations therein as the half-mad, half-genius Bärengelt gives free rein to his twisted and limitless imagination. Surreal erotic depravity from the author of ‘Beast’.

Samenvatting: Drie zusjes, Anna, Beth en Gwen, laten zich vrijwillig opsluiten in het Duits kasteel van hun Meester, Herr Abraham Bärengelt, die geobsedeerd is door de albasten witheid van hun huid. Ze verdragen daarbij de meest extreme kwellingen en sores wanneer de half gekke, half geniale Bärengelt zijn verwrongen en grenzeloos creatieve fantasie de vrije loop laat. Surrealistisch erotische bandeloosheid van de schrijver van ´Beast´.