Category: Books
Pages: 376
ISBN: 978-0-300-15202-9
Year: 2013

Hits: 610

Summary: Since the ninetenth century, dolls have served as commodities but also as objects of possession and obsession, love and lust. That century witnessed the emergence of the term ‘heterosexual’ as well as distinctly modern conceptions of fetishism, perversity and animism. Their convergence, and the demands of a growing consumer society resulted in a proliferation of waxworks, shop-window dummies, and customized love dolls, which also began to appear in art. Oskar Kokoschka commissioned a life-sized doll of his former lover Alma Mahler; Hans Bellmer crafted poupées; and Marcel Duchamp fabricated a nude figure in his environmental tableau Étant donnés. ‘The Erotic Doll’ is the first book to explore men’s complex relationships with such inanimate forms from historical, theoretical and phenomenological perspectives. Challenging our commonsense grasp of the relations between persons and things, Marquard Smith examines these erotically charged human figures by interweaving art history, visual culture, gender and sexuality studies with the medical humanities, offering startling insights into heterosexual masculinity and its discontents.

Samenvatting: Sinds de negentiende eeuw worden poppen gezien als eenvoudige gebruiksvoorwerpen, maar ook als objecten van bezit, obsessie, liefde en lust. In die eeuw zag men ook de opkomst van de term ‘heteroseksueel’, net als moderne opvattingen over fetisjisme, perversiteit en animisme. Het samenvloeien van die zaken én de groeiende vraag in een aantrekkende consumentenmarkt zorgden voor een verspreiding van wassen beelden, etalagepoppen en op maat gemaakte sekspoppen; objecten die ook doordrongen in de kunst. Oskar Kokoschka gaf opdracht tot het vervaardigen van een evenbeeld op ware grootte van zijn voormalige geliefde Alma Mahler, Hans Bellmer schiep ‘poupées’ en Marcel Duchamp fabriceerde naakte figuren in zijn tableau ‘Étant donnés’. ‘The Erotic Doll’ is het eerste boek dat de complexe relatie tussen mens en levenloze mensvormen onderzoekt en wel vanuit historisch, theoretisch en fenomenologisch perspectief. Het daagt onze opvattingen uit over wat algemeen gangbaar is tussen personen en dingen. Marquard Smith onderzoekt de erotisch geladen menselijke figuren en weeft daar andere studies doorheen, zoals die van de kunstgeschiedenis, de visuele geschiedenis en opvattingen over geslacht en seksualiteit, alsook de medische menswetenschappen. De schrijver biedt zo een schokkend inzicht in heteroseksuele masculiniteit en zij die daaraan niet genoeg hebben.