Category: Books
Pages: 244
ISBN: 978-1-936173-58-7
Year: 2009

Hits: 660

Summary: Far in the future exists a world of men, a planet where the only women are rare and exotic pets. These few women, convicted of crimes, have chosen their punishment: slavery on Henth. The few men who buy them know what they are getting: eager submissives, willing to accept the status of animals. Etrin is a young woman who makes this choice; Garid is the man who buys her. Their story is one of dominance and submission taken as far as the imagination can go. Driven by a deep need for submission, Etrin pushes her misbehavior, knowing that she’ll eventually be sent to Henth. When finally convicted and sentenced for her crimes, Etrin is initially overwhelmed by her first contact with men when she arrives on Henth. Once there, she’s transferred to the care of animal handlers, caged for transport along with the other exotic pets, and prepared for the auction that will determine her new owner.

Samenvatting: Ver in de toekomst bestaat een wereld met mannen, een planeet waar slechts een paar vrouwen leven, gehouden als exotische dieren. Deze vrouwen, veroordeeld voor misdaden, hebben vrijwillig gekozen voor deze vorm van straf: slavernij op Henth. De paar mannen die de slavinnen kopen, weten waarop zij zich inlaten: willige subs die hun status van ‘huisdier’ accepteren. Etrin is een jonge vrouw die deze keuze maakt en Garid is de man die haar koopt. Hun verhaal is er een van dominantie en onderdanigheid in alle facetten. Gedreven door een diep verlangen naar onderdanigheid, zoekt Etrin steeds haar grenzen op in slecht gedrag, wetende dat zij zal eindigen op Henth. Als ze uiteindelijk wordt veroordeeld, schrikt Etrin bij aankomst op Henth in eerste instantie van haar eerste indrukken van de mannen. Eenmaal daar, nemen dierenverzorgers haar onder hun hoede en zetten haar in een kooi op transport, samen met een aantal andere ‘exotische huisdieren’. Ook ondergaat ze de voorbereidingen op een veiling, die moet bepalen wie haar nieuwe eigenaar wordt.