Category: Books
Pages: 351
ISBN: 978-1-59632-879-2
Year: 2009

Hits: 756

Summary:

  • Club Shadowlands – Her car disabled during a tropical storm, Jessica Randall discovers the isolated house where she’s sheltering is a private bondage club. At first shocked, she soon becomes aroused watching the interactions between the Doms and their subs. But she’s a professional woman – an accountant – and surely isn’t a submissive… is she? Master Z hasn’t been so attracted to a woman in years. But the little sub who has wandered into his club intrigues him. She’s intelligent. Reserved. Conservative. After he discovers her interest in BDSM, he can’t resist tying her up and unleashing the passion she hides within.
  • Dark Citadel – After Kari breaks up with her date during Beginner’s Night at Club Shadowlands, she’s given the option to continue with an experienced dominant. Despite her steamy fantasies about BDSM, the inexperienced schoolteacher plans to simply observe. Yet under the unyealding hands of Master Dan, she not only participates, but gives him everything he asks for. There is nothing she can hide from him. Not her passion… or her love. Still mourning the death of his wife, Master Dan avoids getting involved with women and he never takes a sub twice. But this modest little beginner is such a sweetie, one night is far from enough. As he plumbs her responses, taking her ever deeper into the world of BDSM, the gentle submissive begins to show him how barren his life has become and what a dark citadel he’s made of his heart.

Samenvatting:

  • Club Shadowlands – Jessica Randall krijgt autopech tijdens een tropische storm. Ze schuilt in een afgelegen huis en ontdekt dat ze in een privéclub is belandt voor mensen die genieten van bondage. Allereerst is ze geschokt, maar al snel raakt ze opgewonden als zij de interactie ziet tussen Doms en hun subs. Maar zij is een carrièrevrouw – een accountant – en zeker niet onderdanig, toch…? Meester Z heeft zich in jaren niet zo aangetrokken gevoeld tot een vrouw. Maar de kleine sub die zijn club per vergissing binnenwandelde intrigeert hem. Ze is slim. Afstandelijk. Behoudend. Maar nadat hij haar interesse in BDSM ontdekt, kan hij haar aantrekkingskracht niet langer weerstaan en wil haar vastbinden en de tot dan toe in haar verborgen passie laten opbloeien.
  • Dark Citadel – Nadat Kari het uitmaakt met haar afspraakje tijdens een avond voor beginners in Club Shadowlands, heeft zij de keuze om door te gaan met een ervaren Dom. Maar ondanks haar opwindende fantasieën over BDSM, wil de onervaren lerares slechts toekijken. Maar onder de onophoudelijke aandrang van Meester Dan besluit ze niet alleen mee te doen, maar geeft ze zich helemaal aan hem over en doet zij alles wat hij verlangt. Er is niets wat ze voor hem verborgen kan houden. Haar passie… noch haar liefde. Omdat hij nog niet over de dood van zijn vrouw heen is, vermijdt Meester Dan nieuwe relaties en speelt hij nooit meer dan één maal met een sub. Maar deze bescheiden, kleine beginnelinge is zo’n lieverd en daarom is éénmaal zeker niet genoeg! Wanneer hij haar reacties verkent – terwijl hij haar dieper en dieper in de wereld van BDSM voert – laat de lieftallige sub hem ontdekken hoe leeg zijn leven is geworden en welk een donker bastion hij heeft gemaakt van zijn hart.