Category: Books
Pages: 214
ISBN: 978-3-89602-911-9
Year: 2009

Hits: 712

Kurzbeschreibung: Sie sind Verkäuferin, Pädagogin oder Abteilungsleiterin; sie kommen aus allen Schichten und haben vielfältige Motive. ‘Gelegenheidshuren’ gab es schon immer, doch das Internet bietet ihnen ganz neue Möglichkeiten, es ist schnell und diskret. Hobbyhuren führen meist ein Doppelleben, denn sie haben etwas zu verlieren, den sogenannten ‘guten Ruf’, den Arbeitsplatz oder Verwandte und Freunde, die ihr Handeln nie verstehen würden. Autor Felix Ihlefeldt befragte ganz unterschiedliche Frauen, die ‘das Angenehme und dem Nützlichen’ verbinden und denen eines gemein ist: Sie sind Selbstbewusst und klug und haben ihre eigenen Vorstellungen, was Treue, Liebe und Moral angeht. In ‘Abenteuer Hure’ erzählen sie von diesem Experiment, auf das sie sich ganz bewusst und aus freien Stücken eingelassen haben. Zum Beispiel: Susi liebt das Rollenspiel als Teil einer SM-Beziehung.

Samenvatting: Ze zijn verkoopster, pedagoge of leiden een afdeling; ze komen uit alle lagen van de bevolking en hebben diverse beweegredenen. ‘Gelegenheidshoeren’ waren er altijd al, maar met de komst van het internet ontstonden er totaal nieuwe mogelijkheden; het is immers snel en discreet. Hobbyhoeren voeren meestal een dubbelleven, want ze hebben iets te verliezen, zoals hun ‘goede naam’, hun baan of familie en vrienden, die hun handelen niet zouden begrijpen. Schrijver Felix Ihlefeld interviewde heel verschillende vrouwen, die ‘het aangename met het nuttige verbinden’ en die één ding gemeen hebben: ze zijn zelfbewust en intelligent en hebben bovendien geheel eigen opvattingen over trouw, liefde en moraal. In ‘Abenteur Hure’ vertellen zij over dit experiment, waaraan zij zich heel bewust en geheel vrijwillig inlaten. Bijvoorbeeld: Susi is dol op prostitutie als onderdeel van een rollenspel in een SM-relatie.