Category: Books
Pages: 269
ISBN: 978-1-4392-3533-1
Year: 2009

Hits: 615

Summary: Olivia Collins is the beautiful but ruthless department manager for the Evans-Turner investment firm in downtown Atlanta. But her beauty hides an explosive secret: she is embezzling millions! When young trader Jim Donner stumbles onto her plans, he realizes he can expose her – or he can torment her and satisfy his own dark desires. Once confronted, Olivia agrees to go along with his seemingly harmless sex games just long enough to finalize her theft and make her escape. After all, she has used sex all her life to get ahead. Can she escape before Jim realizes she’s playing him for a fool? Or will her greed get her tangled up in a web of her own destruction?

Samenvatting: Olivia Collins is een even mooi als gewetenloos afdelingshoofd bij investeringsmaatschappij Evans-Turner in Atlanta. Maar haar schoonheid verbergt een explosief geheim: zij verduistert miljoenen! Als een jonge handelaar, Jim Donner, bij toeval achter haar plan komt, beseft deze dat hij haar kan ontmaskeren – of dat hij misbruik kan maken van de situatie om zijn eigen duistere verlangens te bevredigen. Als hij Olivia voor de keuze stelt, aangifte of meespelen in zijn ogenschijnlijk onschuldige seksspelletjes, denkt zij dat ze Jim met seks lang genoeg kan afleiden tot ze er met het geld vandoor kan gaan. En ach, ze heeft seks altijd al gebruikt om verder te komen in haar leven. Maar kan zij daadwerkelijk ontsnappen voor Jim beseft dat zij een spelletje met hem speelt? Of laat hebzucht haar uiteindelijk verstrikt raken in haar eigen web?