Category: Books
Pages: 238
ISBN: 978-0-352-34190-7
Year: 2008

Hits: 605

Summary: Cedar View looks like any other sleepy cul-de-sac in the heart of suburbia. Trees line the sides of the road. The gardens are neat and well maintained. But behind the tightly drawn curtains of each house the neighbours indulge their lewdest and bawdiest appetites. It’s not just the dominatrix at number 5, the swingers at number 6 or the sadistically sinister couple at number 4 who have secrets. There’s also the curious relationship between the Smiths, the open marriage of the Graftons, not to mention the strange goings-on at the home of Denise, a woman whose lust is never sated. Everyone on Cedar View has a secret – and they’re all about to be exposed.

Samenvatting: Cedar View lijkt op elke andere doodlopende straat in een doorsnee buitenwijk. Bomen aan de kant van de weg. De tuintjes netjes onderhouden. Maar achter de strak gesloten gordijnen van elk huis gaan de buren zich te buiten aan hun wellustige en gewaagde spelletjes. Het zijn niet alleen de Domme op nummer 5, het stel dat aan partnerruil doet op nummer 6, of het even sinistere als sadistische paar op nummer 4, die geheimen hebben. Er is ook de vreemde relatie van de familie Smith, het open huwelijk van de Graftons, om nog maar te zwijgen van de vreemde gang van zaken in het huis van Denise, een vrouw wier lust schier onstilbaar is. Iedereen in Cedar View heeft een geheim… maar het duurt niet lang meer of alles ligt open en bloot op straat.