Category: Books
Pages: 260
ISBN: 978-0-375-70845-9
Year: 2001

Hits: 638

Summary: One April afternoon a young choreographer leaves his Amsterdam studio to buy a pack of cigarettes for his girlfriend. On the way he ponders his charmed life: He is handsome, talented, successful, and in love with a beautiful woman. Suddenly, he is accosted by three hooded and cloaked figures – fans, he first thinks – who drug and kidnap him. Waking in a stark white room, he finds himself naked, shackled to the floor. He has become the sexual prisoner of three women who will reveal everything but their faces and the reason for his captivity. For the next eighteen days he is subjected to ever-increasing humiliations and physical mutilation. After he is forced to perform a dance while chained to the wall, he is unexpectedly released. Now he enters his real purgatory, the realization that no one will believe his story, and that he must endure a new kind of isolation. A fantastic nightmare brought stunningly to life by the skill of a master craftsman, ‘The Book of Revelation’ fearlessly exposes our darkest fears to reveal the sinister connections between sex and power and how we are shaped by our experiences.

Samenvatting: Op een middag in april verlaat een jonge choreograaf zijn appartement in Amsterdam om een pakje sigaretten te halen voor zijn vriendin. Onderweg peinst hij over zijn gelukkige leven: hij is knap en succesvol, heeft talent en hij is verliefd op een bloedmooie vrouw. Plotseling klampen hem drie vermomde vrouwen aan, van wie hij in eerste instantie denkt dat het fans zijn. Hij wordt echter verdoofd en ontvoerd. Als hij bijkomt, zit hij naakt in een witte kamer, vastgeketend aan de vloer. Hij is de seksuele gevangene van drie vrouwen, die alles onthullen, behalve hun gezicht en hun motief. De opvolgende achttien dagen onderwerpen ze hem aan toenemende geestelijke vernederingen en fysieke mishandelingen. Nadat hij, vastgeketend aan de muur, gedwongen is naakt een dans op te voeren, laten ze hem onverwacht weer vrij. Daarop belandt hij in een waar vagevuur, met het besef dat niemand hem wil geloven en dat hij in een nieuw soort van isolatie geraakt. De fantasievolle nachtmerrie is adembenemend tot leven gebracht door het talent van een meesterlijk schrijver. ‘The Book of Revelation’ openbaart vrijmoedig onze meest duistere angsten en legt daarbij zowel de relatie tussen seks en macht bloot, als de manier waarop ervaringen ons leven tekenen.